REFORÇ ESCOLAR

 • El nostre objectiu és oferir les tècniques pedagògiques i mitjans necessaris a l’alumne perquè sigui capaç de millorar les seves capacitats d’aprenentatge.
 • Classes particulars o en grup, segons quines siguin les necessitats.

 

ESO I BATXILLERAT

 • Suport en totes les matèries i treballs
 • Tècniques de millora de la comprensió lectora i l’expressió escrita
 • En grup o individual
 • Seguiment en el treball de recerca
OBJECTIUS
 • GENERALS: millorar les competències comunicatives de l’alumnat per tal que sigui capaç d’aprofitar al màxim els continguts curriculars.
 • ESPECÍFICS: dotar l’alumne de les eines necessàries per a millorar els seus resultats acadèmics. Comprendre millor i expressar-se millor incideix directament en els resultats acadèmics.
 • TRANSVERSALS: desenvolupar la capacitat d’anàlisi i de síntesi de l’alumne millorant la seva capacitat d’interacció amb la informació i, en conseqüència, el seu pensament crític.

 

SUPORT PSICOLÒGIC – LOGOPEDA

 • Dificultat d’aprenentatge
 • Problema de conducta
 • Trastorn per dèficit d’atenció
 • Problema de veu, parla i llenguatge

 

CLASSES PARTICULARS D’ANGLÈS

 

Demana més informació

 

Contacte