Seleccionar página

CURS D’OPERADOR DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

Curs subvencionat prioritàriament per treballadors en actiu i autònoms

 

OBJECTIUS GENERALS:

Proporcionar a l’operador les competències per a la conducció, us i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal (PEMP), corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.

 

TEÒRICA: Dijous 5 i divendres 6 de març, de 18 a 21 h, a Aulaenginy

PRÀCTICA: Dissabte 7 de març, de 8 a 14 h, a Palafrugell