Seleccionar página

AVÍS LEGAL

1. Identificació i contacte del propietari de la web.

Aulaenginy (en endavant la web) es propietat de Joan Soler Guillamet (en endavant el Titular) amb domicili a C/ Migdia, 73 17257-Torroella de Montgrí, España, amb NIF 46672955K telèfon 972757810 i correu electrònic aulaenginy@gmail.com

 

2. Àmbit d’aplicació

La navegació pel lloc web del Titular implica assumir la condició d’usuari i l’acceptació absoluta del manifestat en aquest Avís Legal.

3. Edat

El registre a la nostra web està dirigit a majors de divuit (18) anys. Si es detectés el Registre d’un menor de 18 anys, aquest serà automàticament eliminat.

4. Propietat intel·lectual

Els Continguts de la web, per exemple textos, imatges, gràfics o codi font, estan protegits per Drets de Propietat Intel·lectual i industrial.

Aquests continguts no podran ser reproduïts o transformats sense el permís previ i explícit del titular. Els Usuaris poden accedir a aquests continguts i realitzar còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors en xarxa, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

5. Normes comunes d’ús de la web.

L’usuari es compromet a fer ús de la web d’acord a les següents normes:

  • No publicarà comunicacions comercials a través del lloc web.
  • No recopilarà contingut o informació d’altres usuaris.
  • No carregarà virus ni codi malintencionat de cap tipus.
  • No sol·licitarà informació d’inici de sessió ni accedirà a un compte que pertany a un altre usuari.
  • No molestarà, intimidarà ni assetjarà a cap usuari.
  • No realitzarà actes il·lícits, enganyosos, malintencionats o discriminatoris en el lloc web, d’acord a aquestes condicions i l’ordenament jurídic espanyol.
  • No farà res que pugui posar en perill la seguretat del seu compte, especialment pel que fa a la contrasenya. De fet, ha de comunicar qualsevol incidència relacionada amb la contrasenya, compte, vulneració de la confidencialitat de les teves dades, perill o amenaça detectada a la seguretat de les seves dades.

El Titular podrà eliminar qualsevol contingut o suspendre el servei si segons el seu propi criteri, incompleix qualsevol de les normes i obligacions descrites en aquest Avís Legal.

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre aquestes normes comunitàries en particular o aquestes condicions en particular, pot contactar via email.

6. Enllaços i limitació de responsabilitat

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el titular i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del Titular dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al titular. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el titular, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.

El Titular no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos. El contingut de la web és de caràcter general i merament informatiu.

El Titular no assumirà responsabilitat pel contingut o funcionament de webs de tercers als quals l’usuari pugui accedir mitjançant qualsevol tipus d’enllaç.

El Titular declina qualsevol responsabilitat, fins on permeti l’ordenament jurídic, pels danys i perjudicis derivats de la presència de virus, de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat, l’honor, a la intimitat o sobre publicitat il·lícita.

Si algun usuari o tercer considera que a la web s’està cometent algun acte il·lícit de qualsevol tipus ha de remetre una comunicació al Titular a l’adreça de correu electrònic que apareix en les nostres dades identificatives. S’ha d’identificar degudament especificant els fets que denuncia.

7. Privacitat.

Si a la web es recollissin dades personals, el titular serà responsable dels mateixos i els tractarà amb absoluta confidencialitat i seguretat. Podrà trobar més informació sobre la nostra política de privacitat i galetes a la pàgina específica d’informació sobre aquesta qüestió.

8. Legislació aplicable, solució de qüestions controvertides i fòrum competent

L’ús de la web es regirà per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la web, serà sotmès a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals del municipi on radica el domicili social del titular, llevat que la normativa en vigor o el codi de conducta estableixi un fòrum diferent .