Seleccionar página

Aulaenginy , vol contribuir a la millora continua de la vostre empresa en l’entorn logístic , per això des del setembre ha realitzat tres cursos de carretilles elevadores i segueix organitzant-ne per tal que et puguis formar amb nosaltres.

El curs de carretilles elevadores  va dirigit a empreses i a particular. El curs és basa en el principi de complementar la teòrica amb la pràctica.

Objectius:
Informar , formar i sensibilitzar dels riscos que comporten el maneig de la carretilla elevadora.
Integració de la cultura de seguretat  en base a comportaments segurs de conducció.
Anàlisis i valoracions de grau de riscs inherents en l’ús carretilles elevadors.
Adequar-se a les exigències legals en el marc de la Llei de Prevenció de riscos laborals.