Seleccionar página

Objectiu principal: creació d’un rellotge funcional i estètic dissenyat i creat pel centre de formació Aulaenginy contribuint a l’imatge corporativa de l’empresa.

Objectius secundaris: conscienciació als alumnes de la sostenibilitat i aspectes mediambientals en donar un altre ús als diversos materials. Proporcionar coneixements i habilitats de soldadura i conceptes bàsics de matriceria.

Passos a seguir:

 1. Recerca de materials diversos que ja hagin acabat el seu cicle de vida.
 2. Brainstorming de possibilitat d’ús i composició entre ells i selecció dels materials.
 3. Realització d’esbossos bàsics.
 4. Determinar la viabilitat constructiva.
 5. Creació del rellotge.

Materials seleccionats:

 1. Serra circular de ferro com a element base buscant la similitud de funcionament circular.
 2. 12 ganxos procedents d’expositor de botiga per la divisió horària.
 3. Pantalla de focus per ubicar-hi el mecanisme del rellotge.
 4. Retalls de matriceria de llautó per la realització de les broques i el pèndol.

Procediment:

 1. Neteja de tots els materials d’acord al tipus de material (ferro, llautó…).
 2. Divisió del disc en 12 parts amb plantilla de dibuix tècnic mitjançant programa Autocad.
 3. Soldar els ganxos mitjançant soldadura elèctrode.
 4. Ubicar i adaptar el mecanisme dintre la pantalla.
 5. Penjar el pèndol al mecanisme reajustant el seu pes i volum pel seu correcte funcionament.
 6. Verificació del funcionament del rellotge.

Ubicació del rellotge: Recepció del centre de formació Aulaenginy

Si tens una idea, a Aulaenginy t’ajudem a que sigui una realitat!