Seleccionar página

Ajuntament de Torroella de Montgrí: CURS GRATUÏT DE MANIPULACIÓ D’ALIMENTS

POTS FER LA TEVA INSCRIPCIÓ EN AQUEST

>> FORMULARI

INDICANT EL NOM DEL CURS

Ajuntament de Torroella de Montgrí: CURS GRATUÏT DE MANIPULACIÓ D’ALIMENTS

MÒDUL 6 HORES (Presencial)

Sector: Restauració / Hostaleria / Serveis

 

DIES: 28 i 30 de maig 2024

HORARI: de 9.15 a 12.15 h

LLOC: Convent dels Agustins, aula 3 – Torroella de Montgrí

Objectiu:

Formar als manipuladors d’aliments sobre les normes de seguretat alimentària esmentades, segons legislació vigent.

Objectius Específics:

 1. Conscienciar als alumnes de la importància de seguir les normes de seguretat alimentaria per prevenir riscos biològics.
 2. Conscienciació i sensibilització de la política integrada de seguretat alimentària en l’empresa.
 3. Potenciar de la importància de seguir les guies de pràctiques correctes d’higiene (GPCH)

Programa:

 1. INTRODUCCIÓ

1.1. CONCEPTES

 1. ALTERACIONS DELS ALIMENTS

2.1.TIPUS D’ALTERACIONS

2.2. FONTS DE CONTAMINACIÓ

2.3. ELS MICROORGANSIMES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

2.3.1. Perquè els microorganismes alteren els aliments?

2.3.2. On es troben les bactèries?

2.3.3. Quines són les fonts de contaminació més comunes?

2.4. LA CONTAMINACIÓ CREUADA

2.4.1 La contaminació creuada directe

2.4.2 La contaminació creuada indirecte

2.5 MALALTIES ASSOCIADES A ALIMENTS CONTAMINATS

2.5.1. Toxiinfecció alimentària

2.5.2. Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

2.5.3 Prevenció de les ETA’s

 1. MÈTODES DE PREVENCIÓ

3.1 MÈTODES DE CONSERVACIÓ DELS ALIMENTS

3.1.1. Tractaments de conservants físics

3.1.2 Tractaments de conservants químics

3.2 MESURES HIGIÈNIQUES

3.2.1. Higiene personal

3.2.2. Comportament higiènic

3.2.3. Manipulació higiènica

3.2.4. Higiene de les instal·lacions

 1. AUTOCONTROL A L’EMPRESA

4.1.APPCC

4.2. ALIMENTS I ENVASOS                                                                             

Bibliografia principal / Normativa:

 • RD 202/2000 sobre normes relatives als manipuladors d’aliments
 • RD 3484/2000 pel qual s’estableixen les normes d’higiene per l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats
 • RD 2207/1995, pel qual s’estableixen les normes d’higiene relatives als productes alimentaris
 • RD 1945/1983, pel qual es regulen les infraccions i sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció agroalimentària.
 • http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/
 • http://acsa.gencat.cat/ca/inici (Agència Catalana de Seguretat alimentària).

Proves avaluació:

Al finalitzar el curs es realitzarà un examen tipus test.

Certificat:

Al finalitzar el curs els alumnes rebran certificat acreditatiu del curs.