CURS CARRETILLES ELEVADORES (ASETRANS) – Noves dates

Curs presencial subvencionat per a aturats, autònoms i treballadors del sector transport. Organitzat per ASETRANS

CARRETILLES ELEVADORES

20 Hores (15 teòriques i 5 pràctiques)

LES CLASSES S’IMPARTIRAN A GIRONA

Dies: 1, 2, 3 i 4 de juny de 2021

Horari: de 15:30 a 20:30 h

 

Fitxa tècnica del curs

Programació referencial:

Mòdul teòric:

 • Glossari i terminologia utilitzada en el magatzem i en el món logístic (conceptes generals).
  • Exposem el cicle de treball des de recepció de la mercaderia o producte fins zona expedició.
  • Conèixer els diferents tipus de magatzematge i tipus de prestatgeries.
 • Prevenció de Riscos Laboral (PRL), en l’entorn emmagatzematge. Dretes i deures en com operari de maquinària automotrius.
 • Conèixer el marc legislatiu i la gestió documental en referència a la prevenció de riscos laborals
 • Valorar el grau de risc inherents en les diferents fases del magatzem. Aportar millores preventives i productives.

Mòdul teòric / pràctic: (in-situ en el magatzem i en les maquinàries)

 1. Informació sobre el carretó a utilitzar.
 2. Mentalització sobre riscs, accidents, seguretat laboral, des de les disciplines de la seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia industrial.
 3. Avaluació de riscos segons el maneig de les diferents tipologies de carretilles,elevadores tipus frontal, apiladors i transpaleta elèctrica.
 4. Símbols i pictogrames.
 5. Descripció general de les parts de la màquina i dels equipaments usats. Terminologia.
 6. Operacions de càrrega de bateries i els seus riscos inherents.
 7. Operacions típiques en l’ús diari de la màquina.
 8. Càrrega nominal, admissible, centre de càrrega, alçada d’elevació, abast de braç, gràfics de càrrega.
 9. Estabilitat del conjunt. Afectacions de l’estabilitat, tipus de rodes i neumàtics, velocitat, tipus de direcció. Ús de rampes.
 10. Conducció en vuit i amb càrrega, velocitat de desplaçament, tipus de direcció, girs, frenades.
 11. Operacions d’elevació, limitacions de càrrega per alçada d’elevació. Visibilitat.
 12. Tipus de prestatges, sistemes d’emmagatzematge.
 13. Manuals de l’operador facilitats pel fabricant de l’equipament.
 14. Equipaments de protecció individual, segons zona o tipus de treball.
 15. Estacionament de la màquina en aparcament.
 16. Procediments a seguir en cas de situació de risc, retenció de l’operador, cinturó de seguretat, etc.

Mòdul pràctic: Formació pràctica ús equips de treball: Carretilla elevadora/ apilador/ transpaleta elèctrica i transpaleta manual.

 1. Manipular les parts de la màquina, control visual de característiques, manteniment, comandaments, plaques, manuals.
 2. Comprovació de la posada en marxa, direcció, frens, clàxon.
 3. Maniobres sense càrrega, desplaçament en ambdues direccions, velocitats, girs, frenada.
 4. Maniobres amb càrrega i sense càrrega. Habilitats en seguir un circuit longitudinal senyalitzar a terra, amb maniobres endavant i endarrere. Maniobres corbes en presència de cons i obstacles.
 5. Simulació càrrega i descàrrega de camions, col·locació i retirada de càrregues en prestatges, apilat i retirat de càrregues en superfície lliure.
 6. Gràfic de càrregues, comprovació efecte de les dimensions de la càrrega.