Seleccionar página

CURS DE SEGURETAT EN LA CONDUCCIÓ DE CAMIÓ GRUA

POTS FER LA TEVA INSCRIPCIÓ EN AQUEST

>> FORMULARI

INDICANT EL NOM DEL CURS

CURS DE SEGURETAT EN LA CONDUCCIÓ DE CAMIÓ GRUA

CURSOS SUBVENCIONATS PRIORITARIAMENT PER A TREBALLADORS EN ACTIU I TREBALLADORS EN SITUACIÓ ERTE

(12 Hores)

TEÒRICA 6 h: DISSABTE 18/02/2023, de 8 a 14 h

LLOC: EPICENTRE (C/ ARNAU SA BRUGUERA, 4 – PALAMÓS)

PRÀCTIQUES 6 h: DISSABTE 25/02/2022, de 8 a 14 h

LLOC: COMERCIAL KMAG (POLÍGON INDUSTRIAL LES BRUGUERES, C/ INDÚSTRIA 8-10 – PALAFRUGELL)

 

Programa:

 1. Introducció
 2. Marc teòric
  1. Llei prevenció riscos laboral 31/95
  2. Reial Decret 1215/97,per el que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització per els treballadors dels equips de treball.
 3. Conceptes basic sobre prevenció de riscos i definicions (terminologia)
 4. Drets i deures en matèria PRL (responsabilitats)
 5. Condicions generals de seguretat
 6. Seguridad en la manipulació de la càrrega.
 7. Riscos, causes i prevenció
 8. Equips de Protecció Individual (EPI’s)
 9. Senyalització (pictogrames)
  1. Conèixer pictogrames d’ advertiment, obligació, prohibició i gestuals.
 10. Instrucció i/o normes
 11. Verificacions:
  1. Verificacions obligatòria de manteniment
  2. Verificacions diàries
  3. Tipus eslingues i el seu manteniment
 12. Sistemes de seguretat
  1. Elements de recolzament
  2. Limitadors del moment de càrrega
  3. Vàlvules de seguretat
  4. Diagrama de càrregues
 13. Conèixer les característiques tècniques dels elements d’elevació auxiliars, condicions de treball de cables, cadenes,eslingues i accessoris complementaris.
 14. Pla emergència: Actuació en cas d’accident (primers auxilis) i en cas d’incendi.
 15. Prova autoavaluació teòrica.

Sessió pràctica:

Pràctiques en el maneig dels comandament del camió grua.