Seleccionar página

CURS GRATUÏT ONLINE DE MANIPULACIÓ D’ALIMENTS [GRUP 3]

POTS FER LA TEVA INSCRIPCIÓ EN AQUEST

> FORMULARI DE CONTACTE

INDICANT EL NOM DEL CURS

Sector: Restauració / Hosteleria / Serveis

Dates: 14, 15, 16, 17, 20 i 21 d’abril

GRUP 3 – Horari: de 15:30 h a 16:30 h

Durada: 6 hores

Nombre d’alumnes: 10 aprox.

Nivell: Bàsic

Modalitat: ONLINE

*CAL TENIR ORDINADOR I CONEXIÓ A INTERNET

A qui va dirigit: A tota persona que, per la seva activitat laboral , té contacte directe amb aliments durant la seva preparació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge,transport, distribució, venda , subministrament i servei.

Objectiu:

Formar als manipuladors d’aliments sobre les normes de seguretat alimentària esmentades, segons legislació vigent.

Objectius Específics:

 1. Conscienciar als alumnes de la importància de seguir les normes de seguretat alimentaria per prevenir riscos biològics.
 2. Conscienciació i sensibilització de la política integrada de seguretat alimentària en l’empresa.
 3. Potenciar de la importància de seguir les guies de pràctiques correctes d’higiene (GPCH)

Programa:

 1. INTRODUCCIÓ

1.1. CONCEPTES

 1. ALTERACIONS DELS ALIMENTS

2.1.TIPUS D’ALTERACIONS

2.2. FONTS DE CONTAMINACIÓ

2.3. ELS MICROORGANSIMES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

2.3.1. Perquè els microorganismes alteren els aliments?

2.3.2. On es troben les bactèries?

2.3.3. Quines són les fonts de contaminació més comunes?

2.4. LA CONTAMINACIÓ CREUADA

2.4.1 La contaminació creuada directe

2.4.2 La contaminació creuada indirecte

2.5 MALALTIES ASSOCIADES A ALIMENTS CONTAMINATS

2.5.1. Toxiinfecció alimentària

2.5.2. Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

2.5.3 Prevenció de les ETA’s

 1. MÈTODES DE PREVENCIÓ

3.1 MÈTODES DE CONSERVACIÓ DELS ALIMENTS

3.1.1. Tractaments de conservants físics

3.1.2 Tractaments de conservants químics

3.2 MESURES HIGIÈNIQUES

3.2.1. Higiene personal

3.2.2. Comportament higiènic

3.2.3. Manipulació higiènica

3.2.4. Higiene de les instal·lacions

 1. AUTOCONTROL A L’EMPRESA

4.1.APPCC

4.2. ALIMENTS I ENVASOS                                                                             

Bibliografia principal / Normativa:

 • Reial decret 109/2010, de 5 de febrer, pel qual es modifiquen diversos reials decrets en matèria sanitària per a la seva adaptació a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. (BOE núm. 44, de 19.02.2010).
 • Reglament 852/2004, del Parlament i del Consell de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris
 • RD 3484/2000 pel qual s’estableixen les normes d’higiene per l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats
 • RD 2207/1995, pel qual s’estableixen les normes d’higiene relatives als productes alimentaris
 • RD 1945/1983, pel qual es regulen les infraccions i sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció agroalimentària.
 • http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/
 • http://acsa.gencat.cat/ca/inici (Agència Catalana de Seguretat alimentària).

 

Proves avaluació:

Al finalitzar el curs es realitzarà un examen tipus text.

Diploma:

Al finalitzar el curs els alumnes rebran diploma acreditatiu del curs.