Seleccionar página

CURS GRATUÏT ONLINE SISTEMES APPCC

POTS FER LA TEVA INSCRIPCIÓ EN AQUEST

> FORMULARI DE CONTACTE

INDICANT EL NOM DEL CURS

Nom del curs: Sistemes APPCC

Sector: Turisme, hostaleria i industria alimentària

Hores teòriques: 6

Nombre d’alumnes: 10

Nivell: Alt

Modalitat: online

Dates: 13, 14, 15 i 19 de maig

Horari: De 15:30 h a 17 h

A qui va dirigit:

Responsables de qualitat i producció, membres d’equips APPCC, tècnics i professionals de la indústria alimentària i d’empreses relacionades, implicats en la implantació i manteniment d’un sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC). Persones que vulguin dedicar-se a el món de control de qualitat i producte dins de el sector alimentari.

A les empreses agroalimentàries que vulguin actualitzar o renovar la formació per que el sistema APPCC d’anàlisi de perills i control de punts crítics garanteixi la prevenció de problemes de seguretat alimentària i complir el marc normatiu.

Especificacions:

 1. Ordinador i connexió a Internet
 2. Per emetre el certificat de la formació cal una assitència mínima del 80% de les hores del curs i ser majors de 16 anys.
 3. Per iniciar el curs cal que s’hagin omplert totes les inscripcions, en cas contrari es podrà anul.lar el curs.
 4. Les dates i horaris poden estar subjectes a modificacións amb els avisos corresponents a les persones inscrites.

 

Objectiu:

 • Conèixer els diferents mètodes de conservació d’aliments en òptimes condicions per a la seva posterior preparació o consum.
 • Comprendre la normativa legal relacionada amb la higiene i la manipulació d’aliments.
 • Conèixer els conceptes de medi ambient i contaminació.

 

Programa:

 1. Seguretat i higiene.

1.1.Conceptes generals: higiene alimentària, seguretat alimentària,manipulador d’aliments.

1.2 Normativa i legislació alimentària.

 1. Els perills associats als aliments.

2.1 Alteració i contaminació dels aliments

2.2 Microorganismes transmesos pels aliments

2.2.1 Principals toxiinfeccions alimentaries

2.2.2 Factors que afavoreixen el creixement de microorganismes.

2.3 Al·lèrgies i intoleràncies alimentaries.

2.3.1 Conceptes generals: al·lèrgies , al·lèrgens, intolerància.

2.3.2. Principals al·lèrgens i intoleràncies alimentàries.

2.3.3. L’etiquetatge dels aliments.

2.3.4. Pla general d’al·lèrgens

 1. Els autocontrol als establiments alimentaris: ELS PREREQUESITS
 2. Els sistemes de seguretat alimentaries. El sistema APPCC

4.1 Plans generals d’higiene.

4.2 Higiene personal

4.3 Bones pràctiques de fabricació.

4.4 Pla de control d’aigua potable.

4.5 Pla de neteja i desinfecció

4.6 Pla de control de plagues

4.7 Pla de control de residus

4.8 Pla de control de proveïdors

4.9 Pla de formació de manipuladors d’aliments

4.10 Pla de traçabilitat

4.11 Pla de termoconservació

 1. Característiques de les instal·lacions i el seu control sanitari.

5.1 Recepció i emmagatzematge de matèries primeres.

5.2 cuinat.

5.3 manteniment i servei de menjar, manipulació de menjars preparats

5.4. Pla de manteniment d’instal·lacions i equips

 1. Decàleg de bones practiques alimentaries
 2. Les bones pràctiques ambientals.
 3. Prevenció riscos laborals
 4. Bibliografies i webs

 

Proves avaluació:

Al finalitzar el curs es realitzarà un examen tipus test en base la teòrica exposada.

 

Certificat:

Al finalitzar el curs els alumnes rebran certificat acreditatiu del curs.