Seleccionar página

CURS ONLINE: ASSESSORAMENT GESTIÓ PREVENCIÓ RISCOS LABORALS SECTOR TRANSPORTS

POTS FER LA TEVA INSCRIPCIÓ EN AQUEST

> FORMULARI DE CONTACTE

INDICANT EL NOM DEL CURS

*CAL QUE APUNTEU EL VOSTRE DNI

Sector: Transports / Logística

Modalitat teòrica: 6 hores ONLINE

Nombre d’alumnes: 10 aprox.

Nivell: Mig

A qui va dirigit: Als gerents de les empreses, personal amb càrrec directius, autònoms i emprenedors que vulguin conèixer com integrar la gestió de la Llei Prevenció Riscos Laborals 31/1995 en la seva activitat empresarial.

Requeriments: Ordinador i connexió a Internet

Dates: 29 i 30 abril i 4, 5 i 6 maig

Horari: 15 a 16:15h

Preu del curs: 75 €

Forma de pagament: Un cop assolit el mínim d’inscripcions necessàries per iniciar el curs, us enviarem el número de compte corrent per fer la transferència.

Places limitades: Per ordre d’inscripció.

Objectiu principal:

Donar les pautes de coneixement bàsiques per la integració de la prevenció en la gestió de l’empresa.

Objectius Específics:

 1. Informació de les recomanacions a les empreses enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 per als treballadors.
 2. Conscienciar a l’empresari dels deures i obligacions segons la LPRL 31/95.
 3. Determinar la modalitat organitzativa més adient segons activitat i nombre de treballadors.
 4. Saber valorar el grau de risc segons la severitat i la probabilitat.
 5. Veure que la prevenció és una inversió i no una despesa.

 

Programa:

 1. Terminologia preventiva.
 2. Informació de les recomanacions a les empreses enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 per els treballadors.
 3. Integració de la prevenció en la gestió de l’empresa.
  • Modalitats organitzatives.
  • Funcionament i contingut del pla prevenció.
  • El manual (política , procediments de treball)
 4. Obligacions i responsabilitats.
  • Funcions obligacions i responsabilitats segons organigrama de l’empresa.
 5. Organització, planificació i execució de les accions preventives determinades en l’avaluació riscos laborals.
  • Coneixement de les disciplines de la prevenció: Seguretat, Higiene, Ergonomia i psicosociologia i medicina en el treball.
  • Metodologia com avaluar el grau de risc per lloc de treball.
  • Aplicar mesures preventives segons grau de risc.
  • La prevenció de riscos laborals a l’empresa de nova creació.
 6. Costos d’ accidentabilitat i rendibilitat de la prevenció.
  • Notificació en cas accident.
 7. Legislació i normativa bàsica en prevenció.
  • Introducció àmbit jurídic.

 

Normativa espanyola no exhaustiva:

 • Llei PRL 31/1995
 • Llei 54/2003
 • RD 485/1997, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
 • RD 773/1997 sobre equips de protecció individual (EPI)
 • RD 486/1997, de disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
 • RD 1215/1997, sobre la utilització segura d’equips de treball
 • RD 1627/1997 de seguretat i salut a les obres de construcció
 • RD 171/2004 de coordinació d’activitats empresarials, que complementa les disposicions establertes a la Llei 54/2003.

 

Proves avaluació:

Al finalitzar el curs es realitzarà una prova tipus test.

Certificat:

Asetrans, al finalitzar el curs els alumnes rebran certificat acreditatiu corresponent al curs.