Seleccionar página

Curs subvencionat de SISTEMES APPCC

POTS FER LA TEVA INSCRIPCIÓ EN AQUEST

>> FORMULARI DE CONTACTE

INDICANT EL NOM DEL CURS

(Les dades poden ser modificades en funció del desenvolupament de la COVID19 o per falta d’inscripcions.)

Per a més informació: 972 75 78 10 / 699 97 66 01

CURS: SISTEMES APPCC (Anàlisis Perills Punts Control Critic)

(20 Hores)

SECTOR: Hostaleria, restauració

CURS SUBVENCIONATS PRIORITARIAMENT PER A TREBALLADORS ACTIU I TREBALLADORS EN SITUACIÓ ERTE

 

Dies 13, 14, 15, 16 i 19 d’octubre

De 15.00 h a 19.00 h

*ONLINE o AL CENTRE AULAENGINY – Torroella Montgrí (semipresencial: des de casa o al Centre, a escollir)

 

OBJECTIUS GENERALS:

Conèixer els diferents mètodes de conservació d’alimentació en òptimes condicions per a la seva posterior preparació o consum.

Conèixer la normalitat legal relacionada amb la higiene i la manipulació dels aliments.

Conèixer els conceptes de medi ambient i contaminació.

 

Continguts:

1.     Seguretat i higiene.

1.1 Conceptes generals: higiene alimentària, seguretat alimentària,manipulador d’aliments.

1.2 Normativa i legislació alimentària.

2. Els perills associats als aliments.

2.1 Alteració i contaminació dels aliments.

2.2 Microorganismes transmesos pels aliments.

2.2.1 Principals toxiinfeccions alimentaries.

2.2.2 Factors que afavoreixen el creixement de microorganismes.

2.3 Al·lèrgies i intoleràncies alimentaries.

2.3.1 Conceptes generals: al·lèrgies, al·lèrgens, intolerància.

2.3.2. Principals al·lèrgens i intoleràncies alimentàries.

2.3.3. L’etiquetatge dels aliments.

2.3.4. Pla general d’al·lèrgens.

3. Els autocontrol als establiments alimentaris: ELS PREREQUESITS.

4. Els sistemes de seguretat alimentaries. El sistema APPC.C

4.1 Plans generals d’higiene.

4.2 Higiene personal.

4.3 Bones pràctiques de fabricació.

4.4 Pla de control d’aigua potable.

4.5 Pla de neteja i desinfecció.

4.6 Pla de control de plagues.

4.7 Pla de control de residus.

4.8 Pla de control de proveïdors.

4.9 Pla de formació de manipuladors d’aliments.

4.10 Pla de traçabilitat.

4.11 Pla de termoconservació

5. Característiques de les instal·lacions i el seu control sanitari.

5.1 Recepció i emmagatzematge de matèries primeres.

5.2 Cuinat.

5.3 Manteniment i servei de menjar, manipulació de menjars preparats.

5.4. Pla de manteniment d’instal·lacions i equips.

6. Decàleg de bones practiques alimentaries.

7. Les bones pràctiques ambientals.

8. Prevenció riscos laborals.

9. Bibliografies i webs.