FORMACIÓ CONTÍNUA: CURS D’OPERADOR DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

CURS: OPERADOR DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

(12 Hores)

FORMACIÓ CONTÍNUA

DATES  I HORARIS A CONSULTAR DINS DEL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

SESSIONS TEÒRIQUES I PRÀCTIQUES

 

OBJECTIUS GENERALS:

Proporcionar a l’operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de plataformes elevadores mòbils de personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.

 

Continguts:

1-Contingut bàsic de la formació teórica.

  • Legislació i normativa referent a l’ús d’aquests equips de treball
  • Classificació i tipus de PEMP
  • Característiques i descripcions
  • Aplicacions
  • Seguretat abans d’engegar l’equip
  • Posats de comandament
  • Ajusto de treball
  • Anivellació

2- Principals perills i factors de risc.

2-1 Mesures de protección i prevenció.

2-2 Normes de seguretat degudes a altres riscos.

2-3 Engegada.

2-4 Normes específiques de seguretat en ús.

2-5 Normes de seguretat en finalitzar els treballs. Equips de protecció indivicual. Manteniment i revisions.

3- Contingut bàsic de la formació pràctica.

3-1 Introducció a la màquina.

3-2 Reconeixement d’entorn i senyalització de la zona de treball. Reconeixement visual perimetral de la màquina.

4- Components principals: identificació i funció.

4-1 Comprovació i inspecció prèvia a l’ús.

4-2 Engegada i parada de la màquina.

4-3 Procediments correctes d’operació de cadascuna de les funcions de seguretat.

4-4 Maniobrabilitat de la màquina en circuit de pràctiques.

4-5 Rescat i procediments de baixada d’emergència.

4-6 Procediment adequada per estacionar la màquina en la seva posició de transport.