Seleccionar página

Novembre 2023 – CURS DE SISTEMES APPCC Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics – Uier

POTS FER LA TEVA INSCRIPCIÓ EN AQUEST

>> FORMULARI

CURS DE SISTEMES APPCC ANÀLISI DE PERILLS I PUNTS DE CONTROL CRÍTICS

(10 Hores)

CURSOS SUBVENCIONATS PRIORITARIAMENT PER A TREBALLADORS EN ACTIU I TREBALLADORS EN SITUACIÓ ERTE

 

ONLINE O PRESENCIAL A AULAENGINY:

Dies 20, 22, 23 i 27 de NOVEMBRE De 18 a 20.30 h

L’Anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) és un sistema de gestió de perills, efectiu i racional, que en el camp de la seguretat alimentària té com a objectiu assegurar aliments innocus mitjançant l’anàlisi i el control dels possibles perills que poden aparèixer en totes i cadascuna de les fases de producció i comercialització.

El Sistema d’APPCC té fonaments científics i és sistemàtic en el seu desenvolupament. Permet avaluar els perills significatius per a la salut i establir sistemes de control que tenen com a objectiu la prevenció, en lloc dels controls basats en l’anàlisi del producte final, com s’ha fet tradicionalment.

 

Continguts:

1.     Seguretat i higiene.

1.1 Conceptes generals: higiene alimentària, seguretat alimentària,manipulador d’aliments.

1.2 Normativa i legislació alimentària.

2. Els perills associats als aliments.

2.1 Alteració i contaminació dels aliments.

2.2 Microorganismes transmesos pels aliments.

2.2.1 Principals toxiinfeccions alimentaries.

2.2.2 Factors que afavoreixen el creixement de microorganismes.

2.3 Al·lèrgies i intoleràncies alimentaries.

2.3.1 Conceptes generals: al·lèrgies, al·lèrgens, intolerància.

2.3.2. Principals al·lèrgens i intoleràncies alimentàries.

2.3.3. L’etiquetatge dels aliments.

2.3.4. Pla general d’al·lèrgens.

3. Els autocontrol als establiments alimentaris: ELS PREREQUESITS.

4. Els sistemes de seguretat alimentaries. El sistema APPC.C

4.1 Plans generals d’higiene.

4.2 Higiene personal.

4.3 Bones pràctiques de fabricació.

4.4 Pla de control d’aigua potable.

4.5 Pla de neteja i desinfecció.

4.6 Pla de control de plagues.

4.7 Pla de control de residus.

4.8 Pla de control de proveïdors.

4.9 Pla de formació de manipuladors d’aliments.

4.10 Pla de traçabilitat.

4.11 Pla de termoconservació

5. Característiques de les instal·lacions i el seu control sanitari.

5.1 Recepció i emmagatzematge de matèries primeres.

5.2 Cuinat.

5.3 Manteniment i servei de menjar, manipulació de menjars preparats.

5.4. Pla de manteniment d’instal·lacions i equips.

6. Decàleg de bones practiques alimentaries.

7. Les bones pràctiques ambientals.

8. Prevenció riscos laborals.

9. Bibliografies i webs.