Seleccionar página

NOVEMBRE 2024: CURS DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA: MANIPULACIÓ I CONTROL D’ALIMENTS

POTS FER LA TEVA INSCRIPCIÓ EN AQUEST

>> FORMULARI

INDICANT EL NOM DEL CURS

(Les dades poden ser modificades en funció del desenvolupament de la COVID19 o per falta d’inscripcions.)

Per a més informació: 972 75 78 10 / 699 97 66 01

CURS DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA: MANIPULACIÓ I CONTROL D’ALIMENTS

(6 Hores)

CURS SUBVENCIONATS PRIORITARIAMENT PER A TREBALLADORS ACTIU I TREBALLADORS EN SITUACIÓ ERTE

ONLINE o PRESENCIAL A AULAENGINY:

DIES 5 i 6 de NOVEMBRE, de 18:00 a 20:00 h

DIA 8 de NOVEMBRE, de 18:00 a 19:00 h

Objectiu general:

Adquirir els coneixements bàsics establerts en el RD 109/2010 relatius a la manipulació d’aliments i la importància de la reglamentació alimentària.

Objectius específics:

  • Conèixer els perills de contaminació d’un aliment, el seu origen, els efectes que poden ocasionar i les mesures preventives a adoptar.
  • Aprendre a desenvolupar la manipulació d’aliments, tenint en compte la influència de la conservació i l’emmagatzematge adequat, així com la higiene dels equips, els locals i les eines.

Continguts:

1- Contaminació microbiana dels aliments

1-1 Vies d’accés

1-2 Factors facilitadors

2- Higiene de manipulador

2-1 Higiene corporal

2-2 Hàbits higiènics

3- Higiene local

3-1 Pla de neteja

3-2 Desinfecció de les instal·lacions

3-3 Control de plagues

4- Pràctiques higièniques per a la manipulació d’aliments

4-1 Temperatura i temps en els procediments culinaris

4-2 Contaminació creuada

4-3 Abastament d’aigua

4-4 Emmagatzematge d’aliments

4-5 Residus

4-6 Transport i distribució d’aliments

4-7 Bones pràctiques laborals

5- Preparació culinària dels aliments

5-1 Verdures i fruites

5-2 Aliments congelats

5-3 Conserves i semiconserves

5-4 Aliments sensibles

5-5 Pastisseria

6- Control de qualitat i anàlisi de perills i punts crítics de control: APPCC

7- Marc normatiu higiènic sanitari