Seleccionar página

OCTUBRE 2024 – CURS D’OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS NORMA UNE 58451

POTS FER LA TEVA INSCRIPCIÓ EN AQUEST

>> FORMULARI

INDICANT EL NOM DEL CURS

CURS D’OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS NORMA UNE 58451

CURSOS SUBVENCIONATS PRIORITARIAMENT PER A TREBALLADORS EN ACTIU I TREBALLADORS EN SITUACIÓ ERTE

(24 Hores)

TEÒRICA ONLINE O PRESENCIAL A AULAENGINY: Dies 16, 18, 21 i 23 d’OCTUBRE, de 18:00 a 21:00h

PRÀCTIQUES A GIRONA: Dissabte 26 d’OCTUBRE, de 15:00 a 21:00 h, i dissabte 2 de NOVEMBRE, de 8:00 a 14:00 h

 

*PER REALITZAR EL CURS REQUERIRÀ UN MÍNIM D’ALUMNES

Objectiu general:

  • Capacitar el maneig segur d’operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig, marcat per la convocatòria en relació a la norma UNE 58451.

Objectius específics:

  • Modalitats, condicions i riscos associats a les diferents operacions de manipulació de càrrega en base als diferents equips utilitzats i l’entorn de treball en els que operen.
  • Utilitzar el carretó de manera adequada segons l’entorn.
  • Fer les operacions sense posar en risc ni la seva persona, ni les persones del seu entorn, ni la carrega que desplaçar, ni l’entorn.

 

Continguts:

1-1 Definició

1-2 Moviments

1-3 Classificació

1-4 Sistemes motriu i hidràulic, panells de control, identificació de símbols.

1-5 Normes d’ús: abans d’arrencar el motor, mesures de prevenció, mesures de protecció.

1-6 Maneig de càrregues: aprenent a treballar càrregues, principis de maneig, estabilitat, càrregues equilibrades, distribució de càrregues.

1-7 Característiques de les rodes per carretons.

1-8 Tipus de rodes per carretons.

2- Carretons de manipulació automotors

2-1 Consells per a la seva utilització: aspectes generals, qualificació, selecció i deures del conductor, dispositius de seguretat, disposició del local, verificacions diàries, normes per a la càrrega, normes generals de conducció i circulació, normes conducció carretó de forquilla, casos particulars, prohibicions, regles de manteniments, inspeccions, verificacions periòdiques, consignes en cas d’incendi, prescripcions, codi de circulació.

2-2 Codi de seguretat per a la seva utilització i manteniment: introducció, regles generals d’utilització, regles per al conductor, consignes d’entrenament.