Seleccionar página

Properament nous cursos d’operadors de CARRETONS ELEVADORS, TRANSPALETA ELÈCTRICA I APILADOR, també CARRETILLA RETRÀCTIL

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS,

truqueu al telèfon

679 570 421

Curs d’operador de carretons elevadors, transpaleta elèctrica i apilador. NOVETAT!!! CARRETILLA RETRÀCTIL

PROPERAMENT NOUS CURSOS

DATES A DETERMINAR

PREU: 150 €

DEMANA INFORMACIÓ!!!

 

Objectius Generals:

Impartir una formació teòrica – pràctica en la conducció de carretons elevadors en matèria de riscos laborals. Renovació per alumnes amb experiència.

Objectius Específics:

 1. Informar als alumnes dels coneixements tècnics i les normes de circulació necessaris per a la conducció amb carretons elevadors.
 2. Dotar al alumne dels coneixements necessaris en matèria de prevenció de riscos laborals, seguint directrius marcades per la LPRL31/1995 i modificacions.
 3. Informar els alumnes dels riscos laborals específics en treballs amb carretons elevadors i equips automotrius.

Programa

Formació teòrica:

 1. Informació sobre el carretó a utilitzar.
 2. Mentalització sobre riscs, accidents, seguretat laboral, etc.
 3. Conceptes bàsics d’ús habitual.
 4. Símbols i pictogrames.
 5. Descripció general de les parts de la màquina i dels equipaments usats. Terminologia
 6. Habituals existents en la màquina, comandaments.
 7. Implicacions de l’entorn de treball (emissions, nivell de so, etc.), estat de paviments i sol, portes, muntacàrregues, rampes i pendents, cables elèctrics, molls de càrrega. Condicions dels llocs de treball segons el Reial Decret 486/97.
 8. Operacions de càrrega de combustible, diesel, gasolina, gas, càrrega de bateries.
 9. Operacions típiques en l’ús diari de la màquina.
 10. Càrrega nomina, admissible, centre de càrrega, alçada d’elevació, abast de braç, gràfics de càrrega.
 11. Estabilitat del conjunt. Afectacions de l’estabilitat, tipus de rodes i neumàtics, velocitat, tipus de direcció. Ús de rampes.
 12. Conducció en vuit i amb càrrega, velocitat de desplaçament, tipus de direcció, girs, frenades.
 13. Operacions d’elevació, limitacions de càrrega per alçada d’elevació. Visibilitat
 14. Ús d’accessoris especials per unitats de càrrega determinada. Afectació a la capacitat de càrrega admissible.
 15. Càrregues oscil·lants o amb centre de gravetat variable.
 16. Elevació de persones. Límits i condicionants.
 17. Tipus de prestatges, sistemes de emmagatzematge
 18. Passadissos de maniobra, tràfic mixt amb vianants.
 19. Utilització en vies públiques o d’ús comú.
 20. Control diari de posada en marxa, comprovacions visuals i funcionals.
 21. Manteniment preventiu típic, rodes, nivells.
 22. Manuals de l’operador facilitats pel fabricant de l’equipament.
 23. Equipaments de protecció individual, segons zona o tipus de treball.
 24. Estacionament de la màquina en aparcament.
 25. Procediments a seguir en cas de situació de risc, retenció de l’operador, cinturó de seguretat, etc.

Formació pràctica:

 1. Coneixement de les parts de la màquina, control visual de característiques, manteniment, comandaments, plaques, manuals.
 2. Comprovació de la posada en marxa, direcció, frens, clàxon.
 3. Maniobres sense càrrega, desplaçament en ambdues direccions, velocitats, girs, frenades, utilització en rampes.
 4. Maniobres similars sense càrrega.
 5. Càrrega i descàrrega de camions, col·locació i retirada de càrregues en prestatges, apilat i retirat de càrregues en superfície lliure.
 6. Gràfic de càrregues, comprovació efecte de les dimensions de la càrrega.
 7. Maniobres extraordinàries, amb càrregues de dimensions o característiques que es surten de l’habitual per la seva longitud, forma, maneig d’una càrrega simultàniament amb dos carretons, etc.

Avaluació de riscos / mesures preventives i recomanacions en el maneig d’equips d’elevació:

Transpalets: Manuals, elèctriques

Carretilles:Contrapesades elèctriques, Contrapesades diesel / gas.

 

Equip de treball per la realització pràctica:

Carretilla retràctil

Carretilla frontal elèctrica

Apilador elèctric

Transpaleta elèctrica

Transpaleta manual

 

Instal·lacions:

Nau coberta degudament equipada logísticament de més 1500 m2

Prestatgeries tipus convencionals i diferent tipus de palets per la seva manipulació.

 

Bibliografia principal no exhaustiva:

NTP 713 Carretilles elevadors automotores (I) : Coneixements bàsics per la prevenció de riscos.

NTP 714: Carretilles elevadores automotores (II): Principals perills i mesures preventives.

NTP 715: Elevadores automotores (III): Manteniment i utilització.

NTP 617: Locals de càrrega de bateries d’acumuladors elèctrics de plom – àcid sulfúric.