Seleccionar página

Objecte: un dipòsit de descalcificació d’aigua obsolet, en volem obtenir un nou objecte relacionat amb l’aigua.

Nou producte: en aquest cas serà un paraigüer o recipient decoratiu per posar una planta.

Lloc: recepció d’aulaenginy.